La Teràpia de Parella

Terapia de pareja

Potser es el moment de iniciar una Teràpia de Parella?

Hi ha moments en la vida que la relació de parella, que sempre havia estat fantàstica, o que em pensava que em feia feliç, ara trontolla.

No ens sentim feliços, ens deixem portar per la rutina, comencem a allunyar-nos.

L’objectiu de la teràpia de parella

El principal objectiu es ajudar a resoldre problemes de relació i de comunicació que es donen dins de la parella. També orientar a canviar punts de vista sobre la relació, i veure amb més claredat les dinàmiques establertes entre la parella.

Així, la teràpia de parella promou modificar les relacions nocives i disfuncionals. Intenta rescatar i amplificar les coses positives d’aquesta relació.  També buscar la forma més adaptativa de funcionament, sigui junts -renovant el projecte- o permetent explorar una possible separació.

En què consisteix la teràpia de parella

Consisteix en treballar amb les dues persones que formen la parella (dona-home; home-home; dona-dona) per tal de veure i explorar la seva relació, ajudant-los a que es tinguin en compte.
La teràpia de parella ajuda a fer-se les preguntes adients, acceptant a l’altre, sense jutjar-lo, i a poder veure més enllà d’un mateix, i a deixar endarrere els pensaments negatius, nocius, buscant una pràctica positiva d’habilitats.

Una bona relació de parella necessita, de cada un dels membres, poder-se mirar des de més enllà de les necessitats només personals, descentrar-se d’un mateix, i prendre consciència, també, de les necessitats de l’altre/a. Una relació de parella és un projecte comú, que ha de poder créixer i evolucionar, sense quedar-se atrapat en les coses negatives, i ha de permetre que cada membre també pugui créixer sense sentir-se atrapat. És un espai de recolzament i creixement comú.

Millorar la Comunicació

Per això cal millorar la comunicació de la parella que vol créixer. Comunicar-se d’una manera més sana i efectiva, amb tolerància, respecte i assertivitat, practicant l’escolta activa i empàtica (escoltar a l’altre i saber-se posar en el lloc de l’altre).

Donar-se el permís per sentir les emocions i poder expressar lliurement els sentiments de manera assertiva, respectuosa. Expressar les nostres necessitats.

Una bona comunicació és la base per a una bona entesa, per a un bon diàleg i per a construir una relació positiva que potencií les fortaleses de la parella i els punts forts dels cada un dels membres.

Si no es pot construir, o reconstruir, un camí fàcil de creixement mutu i respectuós, cal saber-se aturar i plantejar-se si aquest el camí, en comú, ha de continuar o ha arribat al seu final.

Crear una parella sana, forta, que construeix una relació positiva i de recolzament i creixement mutu.
És important que per part de les dues persones de la parella s’acordi la necessitat de demanar ajuda. Si només ho veu clar un membre la parella, seria un error intentar obligar a l’altre/a.

Com pot ajudar en una parella

Ajudar a trobar una nova manera de veure i mirar el problema, la situació. A vegades cal poder-se situar en un altre punt per poder analitzar el què passa.
El/la terapeuta a vegades ajuda a recordar les regles del respecte.

La teràpia també ajuda a que cada membre de la parella trobi els seus punts forts i poder així reconstruir els punts forts del projecte de parella.
Ajuda a veure els conflictes i els desacords, no com a obstacles invencibles sinó que amb possibilitats de superar-los i enfortir la relació, i superar-se i créixer . I si, malgrat tot, els membres de la parella arriben a la conclusió que la relació ha arribat a un punt final, la teràpia ajuda que fer un trencament el menys dolorós possible.

De què parlem

S’aborden els temes que preocupem a la parella

• Revisió de les expectatives posades en la relació
• Problemes o falta de comunicació
• Educació dels fills
• Problemes o dificultats de relació amb les famílies extenses
• Moments vitals diferents
• Monotonia. Pèrdua de la “xispa” de la relació
• Infidelitats
• Gelosies
• Problemes sexuals
• Problemes de salut

Si creus que ha arribat el moment d’iniciar teràpia de parella pots contactarme aquí

Elisenda Vila

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram